ಮಾವನಿಂದ ದೆಂಗಿಸಿಕೊಂಡ ಸೊಸೆ (Part – 2)

ನಾನು ಮುಖ ತೊಳೆದು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಇಟ್ಟು, ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸಂಕೊಚದಿಂದ ಕುಳಿತೆ. ಆಗ ನಾಚಿಕೆಯೆಲ್ಲಾ ಬಿಡು ಮೊದಲು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿಕೊ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರೇ ಸ್ಪೂನಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ತಂದು “ಆ ಅನ್ನು” ಎಂದರು. ಬಿಡಿ ಮಾವಯ್ಯಾ ನಾನೇ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಬಿಡದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೆಲೆ ಇತ್ತು, ನೇವರಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆರಯಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನೆಲ್ಲಾ ತಿನ್ನಿಸಿದರು. ಆದಮೆಲೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕೈಚೌಕದಿಂದ ಒರಸಿ, ಈಗ ಕಾಫ಼ಿ ಕುಡಿ ಎಂದರು.

ನನಗೆ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ನೊಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪುನಹ ನೀರು ಬಂತು. “ಅಳಬೇಡ ನಿಮ್ಮಿ(ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿರ್ಮಲಾ ಬದಲು ನಿಮ್ಮಿ ಆದೆ), ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ. ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು, ಅನಂತು ಈಗ ನಿನಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖದಿಂದ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು . ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದರು.

“ಹ ಅವರು ಬಿಸಿನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೊಚಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಮರತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದೆ. ಆಗ ಅವರು ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಅವರು ಒಂದು ತೊಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನೆವರಿಸುದರು, ನಾನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅವರ ಎದೆಯಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಳತೊಡಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾವ-ಸೊಸೆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆವು. ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೆಲಿದ್ದ ಕೈಯನ್ನು ನನ್ನ ಗಲ್ಲದ ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಒಂದು ಬೆರಳಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಮೆಲಕ್ಕೆತ್ತಿದರು. ನಾನು ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾರದೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ.

kannada sex stories, kannada aunty sex stories, kannada sex story, sex story in kannada, kannada aunty

ಅವರ ಬಿಸಿ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಹಣೆಗೆ ತಗುಲಿತು, ಹಾಗೆ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾದ ತುಟಿಗಳು ನನ್ನ ಹಣೆಯನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದವು. ನನಗೆ ಮೈಎಲ್ಲಾ ಝುಮ್ ಎಂದಿತು. ಅವರು ಮುಂದುವರೆಯಿತ್ತಾ ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮೂಗಿನ ತುದಿಗೆ, ಕಪಾಲಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅದರ ಹಿಂಭಾಗ ವನ್ನು ಲೇಸಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕಿ, ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ನೆಕ್ಕಿದರು. ಇದೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಹೊಸ ಆನುಭವ, ಅನಂತ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೆಲೆ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದವು. ಅವರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ್ ಜೊರಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಬಲವಾದ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು.

ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೆಳತುಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೀಪಿ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನು ಸವರಿದರು. ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಅವರ ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಾರಂಬಿಸಿದೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿ, ಅವರ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚೀಪತೊಡಗಿದರು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರ ಎಂಜಲನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೆಕ್ಕಿ ರುಚಿ ನೊಡಿದೆವು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೊಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರು.

ಅಲ್ಲಿ ಮೆದುವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೆಲೆ ಮಲಗಿಸಿ, ಅವರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುನಹ ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೇಪತೊಡಗಿತೆ. ನನ್ನ ಆವೇಶ ಏರತೊಡಗಿತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊಸೆ, ಅವರು ಮಾವ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೆ. ಅವರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ. ಅವರ ಕೈ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಮೃಧುವಾಗಿ ಅಮುಕಿದರು. ನಾನು ಪುನಹ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂದು ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ರವಿಕೆಯ ಹುಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದರು.

kannada sex stories, kannada aunty sex stories, kannada sex story, sex story in kannada, kannada aunty

ಅವರ ಅಗಲವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೇಲ್ಲಾ ಮಸ್ಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೋಲ್ಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಚುಂಬಿಸಿವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚೀಪುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳು ನಿಗಿರಿ ನಿಂತವು. ಸೆರಗನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅವರ ಬಾಯಿ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ಮೆಲೆ ಬಂತು. ಅದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿ, ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟನ್ನು ತಮ್ಮ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೀಪುವದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮುಲುಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅವರು ಆವೆಶಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಾಮಾನು. ನನ್ನ ತೊಡೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.

ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಗು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಅವರು ಒಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೇಪುತ್ತಾ,ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಅಮುಕುತ್ತಾ ಇರುವಂತೆಯೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಇಂದ ಪಂಚೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಒಳ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದರು. ನನ್ನ ಸೀರೆಯನ್ನು ಲಂಗದ ಜೊತೆ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕಾಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಅದರ ಮಧ್ಯ ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ನಾನು ಬಹಳ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡಿದ್ದುದರಿಂದ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮೀ ಅಂತ ಹೆಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ತುಟಿಯಿಟ್ಟು ಅವರ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಮೆಲಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ನೂಕಿದರು.

ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಅವರ ತುಣ್ಣೆ ಅನಂತ್*ನ ಸಾಮಾನಿಗಿಂತ ದಪ್ಪ ಹಾಗು ಉದ್ದ ಇರುವ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಅವರು ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲಗೆ ನೂಕುತ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರು. ನನಗೆ ನೋವಾಗಿ ಚೀರುವಂತಾದರೂ, ಅವರ ತುಟಿಗಳು ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮುಚಿದ್ದರಿಂದ, ಶಬ್ದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿಯುತು. ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಅವ್ರ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಗಿದ್ದರಿಂದ, ನೋವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುಖವಾಗಿತ್ತು.

kannada sex stories, kannada aunty sex stories, kannada sex story, sex story in kannada, kannada aunty

ಹಾಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ ಮೆಲೆ, ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಡೆಯಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಉದ್ರೇಕದ ಶಿಖರ ತಲುಪಿ, ಅವರ ವೀರ್ಯ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಚಿಮ್ಮಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನಲೂ ರಸ ಬಂತು. ತುಂಬಾ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಅವರದ್ದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವೀರ್ಯ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ತುಂಬಿ ಹೊರಗೆ ಹರಿಯಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಇಂಥಾ ಸುಖ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ್ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದು, ಅವರ ತುಣ್ಣೆ ಸಣ್ಣದಾದಗ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರು.

ನನ್ನ ಉದ್ರೇಕ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೇ, ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಸರಿಸಿ “ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೇನ? ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ನಿಮ್ಮಿ ನನ್ನವಳು. ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂದತಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡವಾದುದರಿಂದ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾದಿದೆವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಈ ಸುಖವನ್ನು ಪಡಿಯುವ ಪರಿಸ್ತಿಥಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಏನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸು. ಇನ್ನುಮೇಲೆ ಅದರ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ರಾಜ, ಸರಿಯಾ” ಎನ್ನುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು.

ಅವರು ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ತಲೆ ಸವರುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾನು ನನ್ನ ಸೀರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಏಳುವದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅವರು “ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊ. ನೀನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನಿನಗೆ ಬೇಡವೆಂದರೆ, ನಾವು ಈಗ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡೋಣ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅದುಮಿ ಹಿಡಿದು ಅಸ್ವಾಭಿಕ ಜೀವನ ನಡಿಸುತ್ತೆದ್ದವು. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅದುಮಿಹಿಡಿದಿದ್ದ ಹಸಿವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡೆವು.

kannada sex stories, kannada aunty sex stories, kannada sex story, sex story in kannada, kannada aunty

ಇದರಿಂದ ಅನಂತುವಿಗೆ ಅಥವ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಗೆ ಏನು ನಷ್ಟವಾಗದೇ ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪಾರ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಸಿದಿದ್ದೆವು ಎಂದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭೊಗಕ್ಕೆ ತಯಾರೆದೆವು. ಮತ್ತೆನೂ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾದಮೇಲಂತೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರವೇ ಸೇರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ, ಇದುವರೆಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಎಲ್ಲಾ ಅದುಮಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ.

ಯಾವಗ ನನಗೆ ಅನ್ಂತ ಅವನ್ ಅಮ್ಮನ ಥರ ನಿನಗೆ ಉಪವಾಸ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಇಂಗಿತ ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಆವಗಲಿಂದ ನನಗೆ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ಇಂಗಿಸಲು ಕೋಡ್ಬಾರದು ಎಂದು ಯೊಚನೆ ಬಂತು. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನೀನು ನಿಧಾನವಗಿ ಯೊಚನೆ ಮಾಡೀ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಾ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಿರಾಶೆಯಾದರೂ, ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿರುಧ್ದವಾಗಿ, ನಡೆಯೊಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಏನು ಮಾತನಾಡುವದು ಬೇಡ ಎಂದರು ಹೊರಗೆ ಹೊದರು.

ಅವರು ಹೆಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೊಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನಿಸಿತು. ನೋಡೋಣ ಅವರೇನು ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಬೇಗ ಕೊಡಬೆಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಥವ ನಾಳೆ ಹೊರಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ್ ಯೊಚಿಸೊಣ ಎನಿಸಿತು. .ನಮ್ಮ ಕೇಯ್ದಾಟದಿಂದ ನನ್ನ ಮೈ ತುಂಬ ಹಗುರವಾಗಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಪಸ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದೇ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಷ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು.

kannada sex stories, kannada aunty sex stories, kannada sex story, sex story in kannada, kannada aunty

ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪೂರ್ತಿ ಬೆತ್ತಲೇ ಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲಿಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೊಡಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರು ನನ್ನ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪಂದಿಸಿತು, ಯೋನಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೊಸ್ಕರ ತಯಾರಾಯಿತು. ನಾನು ಅವರ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಗಿತ್ತು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಸಾಮಾನನ್ನು ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೊವಾದರೂ, ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿತು. ಅವರ ರಸ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹರಿದು, ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು, ಕುಂಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಟಾಗಿತ್ತು.

ಅಬ್ಬ! ಎಷ್ತೊಂದು ರಸ ನನ್ನೊಳಗೆ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದರು ಎಂದು ಙಾಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೈಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಯಾಗತೊಡಗಿತು. ನಾನು ಎದ್ದು ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಹೊಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹಸ್ಥ ಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೆಲೆ ಒರಗಿಕೊಂಡೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತದ ನಂತರ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಾವನವರು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಆತಂಕ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೊಡಿದರು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು, “ನನಗೆ ಈಗ ಹೊರಗಾಗುವ ಸಮಯ, ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೊಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಓಡಿ ಹೋದೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅ ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವೇನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಆತಂಕ ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷ ಗೊಂದಿದ್ದನು ಗಮನಿಸಿದೆ.

kannada sex stories, sex story kannada, kannada sex story, indian sex stories, indian sex story, indian sexy aunty, desi hot aunty, ಆಂಟಿ ತುಲ್ಲು, desi bhabhi nude, aunty tullu, desi sex stories, desi nude girls, akkana tullu, sex stories kannada, sex stories in kannada, kannada adult sex stories, ಕನ್ನಡ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಥೆಗಳು, kannada lesbian sex stories, ಅಕ್ಕನ ತುಲ್ಲು, kannada aunty sex story, kannada aunty sex, ತುಲ್ಲು, indian incest sex stories, indian cuckold sex stories, indian bhabhi sex stories, aunty bra, aunty kacha, indian big boobs, indian mom sex stories, desi bhabhi boobs, ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು, bhabhi nude pics, gaand, chut, indian sister sex stories, indian cheating sex stories, ammana tullu, indian wife cheating sex stories, maa ki chut, didi ki chut, indian sister pussy, indian voyeur sex, indian mom sex, aunty fuck, mom fuck, sister fuck, wife fuck, kannada kama kathegalu, ಅತ್ತಿಗೆ ತುಲ್ಲು, kannada kamakathegalu, kannada kamakathe, kannada kama kathe,