ಕುಡಿದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಸಿರು ಮಾಡಿದ್ದು – Part 2

ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಚೀಪಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಚುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೀಪಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಮೂಲುಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಂತರ ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೀಪತೊಡಗಿದಳು. ನನಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಷ್ಟು ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೇ ಸುಮಾರು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೀಪಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈಗ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಶುರು ಎಂದಳು. ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು.

kannada sex stories, kannada aunty sex stories, kannada sex story, sex story in kannada, attige tullu

ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ನೆಕ್ಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಆಗಲೇ ತುಂಬಾ ಹಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವಳ ರಸವನ್ನು ನಾನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನೆಕ್ಕಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಮೂಲುಗಲು ಶುರುಮಾಡಿದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಜೋರಾಗಿ ಆಆಆ….ಆಅಆ.. ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ರಸವನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ರಸ ಉಪ್ಪುಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು.

ನಂತರ ನಾನು ತಡಮಾಡದೇ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಳಗೆ ನೂಕಿದೆ. ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಹಸಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅತ್ತಿಗೆಯ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಅವಳು ಜೋರಾಗಿ ಆಆಆ…ಆಆಆ…ಆಆಆ.. ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕೇಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ “ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡು” ಎಂದಳು. ಆದರೂ ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ನೋವಾಗಬಹುದೆಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ “ಜೋರಾಗಿ ದೆಂಗೋ.. ಸೂಳೆ ಮಗನೇ..” ಎಂದು ತೊದಲಿದಳು. ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.

kannada sex stories, kannada aunty sex stories, kannada sex story, sex story in kannada, attige tullu

ನನಗೆ ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಉದ್ರೇಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ದೆಂಗಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ತಿಗೆಯೂ ಕೂಡಾ ಜೋರಾಗಿ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಮೂಲುಗಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಆ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರ ತಿಕವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೆಂಗಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಸವನ್ನು ಅತ್ತಿಗೆಯ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಆಗಲೇ 3 ಸಾರಿ ಅವಳ ರಸ ಸುರಿಸಿದ್ದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡೆವು.

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ನನಗೆ ನಡೆದದ್ದೆಲ್ಲಾ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಭಯವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ನಾಚಿಕೆಯೂ ಆಯಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದ. ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದು ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದೆ. ಅವಳೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆಯ ಅಮಲು ಹಾಗೂ ದೆಂಗಾಟದ ಸುಸ್ತಿನಿಂದ ಅವಳು ಪ್ರಗ್ನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಅವಳನ್ನು ಆಕೆಯ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸೋಣ ಎಂದು ರೂಮಿನ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆಂದಿತು. ಮೊದಲು ಅವಳನ್ನು ದೆಂಗಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನಿಸಿದರೂ ಆಕೆಯ ಬೆತ್ತಲೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂತಹ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸುಖ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದ್ರುಷ್ಟ ಎನ್ನಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅವಳ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಸರಿ.. ಅಗಿದ್ದು ಆಯಿತು ಎಂದು ಆಕೆಯ ತುಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಳ 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದೆ. ಅವಳ ಗುಲಾಬಿ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ರಸ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖುಶಿಯಾಯಿತು.

kannada sex stories, kannada aunty sex stories, kannada sex story, sex story in kannada, attige tullu

ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಣ್ಣನ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿಸಿದೆ. ಅವಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ರೂಮ್ ನಿಂದ ತಂದು ಅವರ ಮಂಚದ ಪಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ. ಅಣ್ಣನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವನನ್ನೂ ಬೆತ್ತೆಲೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಅತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮಲಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ 9 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಭಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದೆ. ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಏನೂ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೀಗೆಯೇ ಕಳೆಯಿತು. ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ನಾನು ಆಫ಼ೀಸಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಅಣ್ಣ ಬಂದು ನನಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಿಸಿ “ನಿನಗೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ…!!!” ಎಂದ.

kannada sex stories, sex story kannada, kannada sex story, indian sex stories, indian sex story, indian sexy aunty, desi hot aunty, ಆಂಟಿ ತುಲ್ಲು, desi bhabhi nude, aunty tullu, desi sex stories, desi nude girls, akkana tullu, sex stories kannada, sex stories in kannada, kannada adult sex stories, ಕನ್ನಡ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಥೆಗಳು, kannada lesbian sex stories, ಅಕ್ಕನ ತುಲ್ಲು, kannada aunty sex story, kannada aunty sex, ತುಲ್ಲು, indian incest sex stories, indian cuckold sex stories, indian bhabhi sex stories, aunty bra, aunty kacha, indian big boobs, indian mom sex stories, desi bhabhi boobs, ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು, bhabhi nude pics, gaand, chut, indian sister sex stories, indian cheating sex stories, ammana tullu, indian wife cheating sex stories, maa ki chut, didi ki chut, indian sister pussy, indian voyeur sex, indian mom sex, attige tullu, aunty fuck, mom fuck, sister fuck, wife fuck, kannada kama kathegalu, ಅತ್ತಿಗೆ ತುಲ್ಲು, kannada kamakathegalu, kannada kamakathe, kannada kama kathe,